Turnuri de răcire apă
                  de tip industrial 

 
 

Turnuri de răcire în circuit deschis destinate răcirii apei din procesele tehnologice.

Turnurile de răcire Boldrocchi fac parte din categoria de elită a turnurilor care pot răci apă cu temperaturi la intrare de până la 95ºC.

 

SUPRAFAŢĂ DE SCHIMB - UMPLUTURĂ

Problema scăderii randamentului

 

        Cine utilizează turnurile de răcire cunoaşte bine fenomenul  de scădere a randamentului acestora; scăderea randamentului este aproape inevitabila, variază numai perioada de timp în care de la un randament de 100 % se ajunge la un randament “acceptabil” şi apoi la starea de “insuficienţă”.
      Condiţiile optime de funcţionare ale turnurilor, cu suprafaţa de umplere curata, cu fluxuri de aer şi apă perfect distribuite şi un randament optim, se întrunesc destul de rar, chiar şi în cazurile în care tratarea apei este garantată în continuu şi în condiţii adecvate. Aerul însa nu se pretează la condiţionari uşoare şi introduce continuu în circuit impurităţi compuse din pulberi, particule de nisip sau alte elemente solide din atmosferă. Sărurile care se precipită şi/sau impuritaţile aduse de aer se depozitează în principal pe suprafaţa de schimb şi pe duze.

Suprafaţa de umplere murdară, chiar dacă nu este înca obturată, îşi modifică propriile caracteristici şi rezistenţa la trecerea fluxurilor, determinând trasee preferenţiale (ale aerului şi apei), care aproape niciodată nu coincid între ele, făcând aproape aleatoriu contactul între fluide, rezultând un imperfect schimb de căldură.

Chiar şi duzele, atunci când sunt prezente, sunt supuse murdăririi, ceea ce are drept consecinţă variaţii în distribuirea apei. Astfel si acestea contribuie la fenomenul descris mai sus; în plus, din cauza presiunii puternice pe care apa o exercită in puţine puncte ale suprafeţei de schimb se înregistrează o destrămare a parţilor mai puţin rezistente din punct de vedere mecanic, care deseori sunt cauza obturării altor elemente ale instalaţiei.

 

Ciclul randamentului se poate rezuma în 3 faze:

  • Randament de 100%: suprafaţă de umplere nouă;
  • Randament acceptabil: satisface într-o manieră suficientă exigenţele de utilizare;
  • Randament neadecvat: se întâlneşte mai ales în lunile de vară, din cauza temperaturilor mai ridicate.

     Această fază, deseori neglijată, este inevitabil urmată de continuua reducere a randamentului care se accentuează cu trecerea timpului.

Ultimele două faze implică frecvent probleme de producţie într-o prima faza, iar în cazul unor opriri intempestive, intervenţii costisitoare.

 
 
SUPRAFAŢA tip FILM sau SPLASH?

Avantajele panourilor splash LOLIPAN

 
În faza în care se aprobă investiţia iniţialiă pentru un turn de racire, tentaţia de a se utiliza suprafaţa tip FILM  este foarte puternică; avantajul economic este evident. Suprafaţa de umplere tip FILM este însa cea mai sensibila la procesul de muradărire şi/sau deteriorare. Alegerea se justifică în cazul unor perioade de utilizare continuuă în condiţii de eficinţa mai mari de 5/6 ani, dar dacă, necesitatea înlocuirii suprafeţei apare cu o frecvenţă mai mare, cum se întâmplă de cele mai multe ori, este oportună luarea în considerare a originalei suprafeţe de tip splash.

 

Propunerea noastră constă în mai multe panouri LOLIPAN (realizate din polipropilenă de mare densitate), uşor de asamblat în secţiuni coerente între ele, perfect compatibile cu spaţiile ocupate de suprafaţa FILM; suprafaţa LOLIPAN este de tipul “sprijinită” şi, spre deosebire de cea susţinuta, este capabilă să suporte, fără să se deformeze şi fără să precipite în bazin, o cantitate mai mare de impurităţi.

Panourile LOLIPAN sunt uşor de îmbinat dând naştere la secţiuni stabile. Aranjamentul particular prevăzut, distribuie forţa mecanică perpendicular pe axele panoului, permiţând coeficienţi de rezistenţă ridicaţi.

Este vorba de o suprafaţă care nu este afectată de murdărire şi, sub aspect mecanic, deosebit de robustă: este capabilă să suporte jeturi de apă sub presiune fără să înregistreze daune. În plus este capabilă să reziste la temperaturi apropiate de 100°C.

Volumul fiecărui panou LOLIPAN este apreciabil (0,018 m3); aceasta ar însemna un raport de 56 panouri pe m3 de suprafată. Această caracteristică este fără îndoială de interes atunci când se confruntă costurile de achiziţie ale diverselor suprafeţe. Costul întreţinerii ulterioare a secţiunilor este cu siguranţă avantajos; mai puţine panouri şi cuplare mai facilă înseamnă costuri de înlocuire mai reduse.

Din aceste motive, din ce în ce mai des, panourile LOLIPAN sunt preferate, fie la momentul înlocuirii, fie de la achiziţionare, suprafeţei tradiţionale de tip FILM.

 

PANOURI LOLIPAN

Domenii de aplicare

Panouri LOLIPAN se pot utiliza la toate tipurile de turnuri de răcire, dar sunt în mod particular indicate pentru tipul cu flux în contracurent.

- Turn axial cu ventilator pe aspiraţie

- Turn în zidarie cu tiraj natural

- Turn axial cu ventilator pe refulare

- Turn cu ventilatoare centrifugale pe refulare

- Turn in zidărie cu tiraj forţat
 
Fişă tehnică
Materialul din care este
construit panoul:
polipropilena cu amestec mineral pentru rigidizare
Metoda de formatare:
prin injecţie
Grosimea minimă:
2 mm
Temperatura de începere
înmuiere:
circa 98°C
Îmbinare panouri:
cu ştift de presiune, paralele cu planul de fixare
Tipul de secţiuni
obţinute: 
cu geometrie fixă
Dimensiuni pe fiecare
secţiune:   
h:300 mm, L:600 mm, L:100 mm x N panouri
Număr panouri pe metru
liniar:    
10
Număr panouri la m3: 
56
Tip de susţinere
solicitat:     
susţinere inferioară
Axele principale ale
panoului: 
paralel cu fluxurile; perpendicular pe planul de sprijin
Grad de
interschimbabilitate:  
optim pentru turnuri în contra curent
                                     

Problemele majore apar când apa de răcit adună în timpul ciclului productiv diverse deşeuri (lubrifianţi, substanţe organice etc). Pentru aceste procese alegerea suprafeţei de tip splash este obligatorie.

prin Thermplus Srl

        

 

 

0040.21.332.02.50
0040.21.332.02.80
0040.74.009.06.09
0040.72.264.42.77
BUCUREŞTI, ŞOS. OLTENIŢEI,
NR. 105A,
CORP C1
SECTOR 4
CENTRUL DE AFACERI BUCURESTI-SUD

2010 - 2020 Thermplus Srl. Toate drepturile rezervate.

Informaţiile conţinute sunt cu titlu informativ şi pot fi schimbate fără aviz prealabil.