Despre turnuri racire apa

TURNURI DE RACIRE - principiul de functionare

TURNURI DE RACIRE – Principiul De Functionare

Toate procesele industriale sunt procese de tip exotermic.

Pentru a recupera din punct de vedere termic apa utilizată şi a o refolosi la parametrii de temperatură impuşi de caracteristicile echipamentelor sau a proceselor industriale, se utilizează turnuri de racire.

Punând în contact apa de răcit cu un flux consistent de aer extern, se provoacă evaporarea unei mici cantităţi de apă. Procesul de evaporare extrage căldura din apa reziduală, transferând-o în aer.

Acest sistem este de departe cel mai puţin costisitor mod de a economisi apa şi, implicit, de a reduce semnificativ costurile de producţie.

Configuraţia standard a turnurilor de răcire:

 • secţiune ventilantă: are scopul de a genera fluxul de aer necesar pentru a răci apa;
 • distribuţie apă: este preferată distribuţia uniformă a apei de răcit pe suprafaţa de umplere;
 • umplutura: este secţiunea cea mai importantă, inima turnului de răcire, unde se realizează contactul dintre apa de răcit şi aerul rece;
 • separatoare de picături: limitează trecerea picăturilor prezente în fluxul de aer după ce a traversat zona de umplutură;
 • manta:  “carcasa” care conţine toate secţiunile;
 • secţiuni intrare aer: sunt deschiderile care permit aerului să intre în turnurile de răcire;
 • bazin de colectare a apei răcite.

Secţiunea  ventilantă a unui turn de răcire face ca, împreună cu o mare cantitate de aer extern, să se absoarbă şi o cantitate de suspensii aflate în aer; în plus, procesul de evaporare duce la o îmbogăţire nedorită a sărurilor dizolvate în apă, facând ca apa aflată în instalaţie să fie din ce in ce mai dură.

Prin tratamente specifice este posibil să reduceţi pericolul apariţiei depunerilor cauzate de apă, dar nu întotdeauna tratamentul este asigurat în continuu şi într-un mod eficient. Nu există, deci, protecţii eficiente contra murdăriei aduse de aer: proba constă în apariţia necesităţii de înlocuire a suprafeţei de umplere pentru a reface eficienţa totală a turnului.

Problemele majore apar când apa de răcit adună în timpul ciclului productiv diverse deşeuri (lubrifianţi, substanţe organice, etc). Pentru aceste procese alegerea suprafeţei de tip splash ( LOLIPAN ) este obligatorie.

Turnurile de răcire sunt recomandate în industriile:

 • Siderurgică;
 • Metalurgică;
 • Agro-alimentară: prelucrare legume, sucuri de fructe, distilare băuturi, prelucrare zahăr;
 • Chimică;
 • Producţie energie;
 • Sticlă;
 • Epurare şi tratament apa, etc.